Nurmijärven Kotien vuokrat nousevat hieman, käyttökorvaukset pysyvät ennallaan

Vuokrat nousevat ensi vuonna lähes kaikissa Nurmijärven Kotien kohteissa 3 %. Tilastokeskuksen mukaan elokuun 2022 inflaatio oli 7,6 %. Asumisen kustannukset ovat inflaation myötä nousussa. Nurmijärven Kotien vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella eli vuokrilla ja käyttökorvauksilla katetaan vain todelliset kustannukset. Kustannusten nousuun nähden ensi vuonna toteutuva kolmen prosentin vuokrankorotus on siis varsin maltillinen.

Nurmijärven Kotien keskivuokra neliötä kohden vuonna 2023 on ARA-kohteissa 12,78 € ja vapaarahoitteisissa kohteissa 15,11 €.

Käyttökorvaukset pysyvät ennallaan

Vuokran lisäksi perittäviin kiinteisiin käyttökorvauksiin ei ensi vuonna tule korotuksia, vaan autopaikka-, sauna- ja vesimaksut pystytään pitämään ennallaan. Jatkamme kulutusperusteisen vesilaskutuksen käyttöönottoa ensi vuonna porrastetusti niissä kohteissa, joissa on vesimittarit.

Jokainen asukas voi omalla toiminnallaan vaikuttaa vuokrien ja käyttökorvausten määrään jatkossa, esimerkiksi käyttämällä vettä säästeliäästi ja huolehtimalla jätteiden oikeaoppisesta lajittelusta.