Asukaskyselyn tuloksia

Asukaskyselyn toteutus

Nurmijärven Kotien asukaskysely toteutettiin ajalla 13.11.-18.12.2019.
Asukaskyselyn tarkoituksena oli mitata Nurmijärven Kotien suositteluindeksi (NPS) ja kerätä asukaspalautetta toiminnan kehittämiseksi.

Kysely tehtiin satunnaisotantana sähköpostitse, sekä paperilomakkeella. Kyselyyn vastaaminen tapahtui anonyymisti ja vastaaja sai halutessaan jättää yhteystietonsa palautteen käsittelemiseksi.

Kyselyyn saimme 117 vastausta ja kyselyn vastausprosentti oli 16.Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Tehtävämme on tarjota helppoa ja turvallista asumista kaikille asukkaillemme. Kyselyn avulla saimme monipuolisesti palautetta, joka auttaa meitä tekemään oikeita toimenpiteitä, sekä parantamaan viestintää.
Seuraava asukaskysely tullaan toteuttamaan keväällä 2020, jotta yhä useamman asukkaan ääni saadaan kuuluviin.

Asukaskyselyn tulokset

Suositteluindeksi NPS (Net Promoter Score) kertoo, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi meitä ystävälleen tai tuttavalleen. Tulos voi olla välillä -100/ +100. Nurmijärven Kotien suositteluindeksi on saatujen vastausten perusteella -9,4, joka on muihin vuokrataloyhtiöihin verraten tyydyttävä tulos.

Eniten kehitettävää oli asukkaidemme mielestä kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapidossa, vikailmoitusten käsittelyajoissa, sekä tiedonkulussa huoltoyhtiöiden ja vuokranantajan välillä.

Kiinteistöjä korjataan vuonna 2020 talousarvion mukaisesti, priorisoiden kiireelliset korjaukset.  Tiedotamme tulevista korjauksista talokohtaisesti sitä mukaa, kun aikataulut varmistuvat. Kiinteistöillä tullaan myös vuoden lopulla tekemään kattavat kartoitukset, mikä mahdollistaa toimenpiteiden ennakoinnin tuleville vuosille.

Tiivistämme myös yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta jatkossa varmistetaan vasteaikojen toteutuminen ja oikea-aikainen tiedonkulku. Vikailmoitukset tulee tehdä aina puhelimitse tai kirjallisesti oman alueen huoltoyhtiöön.

Saimme palautetta myös asiakaspalvelun tavoitettavuudesta, mihin on jo reagoitu kohdistamalla resursseja palveluaikojen puhelinpäivystykseen. Etenkin kuukauden vaihtuessa voi puhelinpäivystykseen muodostua ruuhkaa, toivommekin yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi.

Asiakaspalvelumme sai myös kiitosta nopeasta ja ystävällisestä palvelusta, sekä asioinnin helppoudesta.

Suuri osa asukaskyselyyn vastanneista asukkaista viihtyy Nurmijärven Kodeilla. Kiitosta saivat mm. asuinympäristön viihtyisyys, turvallisuus ja lapsiystävällisyys, sekä palvelujen läheisyys. Mukavat ja avuliaat naapurit ja talon hyvä yhteishenki mainittiin myös asumisviihtyvyyttä lisäävinä tekijöinä.

Takaisin uutisiin