Huoneiston vastuunjako

Vuokralaisen vastuulla on ilmoittaa asunnossa havaituista vioista ja puutteista viipymättä.

Voit tarkistaa alla olevasta vastuunjakotaulukosta, mitkä asiat kuuluvat sinun vastuullesi asukkaana, ja mitkä asiat voit ilmoittaa huoltoyhtiölle.

Huoltopyynnöt

Huoltopyyntö tulee tehdä oman alueen huoltoyhtiöön. Myös muuttoilmoitukset ja ovenavauspyynnöt tehdään huoltoyhtiölle.

Ilmoita kiireelliset korjaustarpeet (esim. putkivuodot) aina puhelimitse.

Kirkonkylä, Rajamäki ja Röykkä

Kiinteistöhoito Pentti Lakaniemi Oy

Päivystys 24h: p. 0400 450 234

Rajamäki ma-pe klo 7-15: p. 0400 856 506

www.khlakaniemi.fi

Klaukkala

KMR Huolto Oy

ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-15: p. 040 147 4005

Päivystys 24h: p. 040 809 1910

www.kmr.fi

Järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa noudatetaan järjestyslakia sekä muiden lakien ja asetuksien lisäksi talon järjestyssääntöjä.​

Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen, asukas sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä sekä ottamaan vastuun siitä, että perheenjäsenet ja mahdolliset vieraat tietävät järjestyssääntöjen sisällön ja noudattavat niitä. ​

Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.​

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä täysi korvaus. ​

Ilmoitathan ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä tarvittaessa poliisille ja isännöitsijälle

1.Yhteiset tilat 

Kerrostaloissa ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21-07 välisen ajan. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluamatta ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteiset tilat ja piha-alueet on pidettävä siistinä. Kilpien ja mainosten kiinnittäminen on kielletty.  

2. Tupakointi 

Tupakointi on sallittu vain tupakkapaikalla. Huoneistoissa, porrashuoneissa, hisseissä ja muissa sisätiloissa sekä lasten leikkipaikoilla tupakointi on kielletty. Savuttomissa taloissa tupakointi on kielletty kokonaan. 

3. Jätteet 

Talousjätteet on lajiteltava ohjeiden mukaan ja vietävä jäteastioihin. Muiden jätteiden, esimerkiksi huonekalujen ja kodinkoneiden poiskuljettamisesta asukas huolehtii itse. 

4. Pysäköinti 

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain sitä varten varatuilla paikoilla. Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikenteessä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella. 

Vieraspaikat on tarkoitettu vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin. Ajoneuvojen peseminen kiinteistön alueella ei ole sallittu.

5. Pyykinpesu

Pyykinpesukoneen käyttö on sallittua huoneistoissa klo 7-22. Mattoja ja suurpyykkiä huoneistoissa ei saa pestä.

Pesutupa on tarkoitettu ainoastaan ko. kiinteistön asukkaiden pyykkien pesuun. Mattojen pesu talopesulan tavallisissa koneissa on kielletty.  

6. Tomuttaminen 

Mattoja ja vuodevaatteita saa tomuttaa tarkoitukseen varatulla paikalla. Vaatteiden tuulettaminen ja pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.  

7. Tavaroiden säilytys

Asukas voi varastoida omia tavaroitaan huoneistolle kuuluvassa irtaimistovarastossa. Paloturvallisuuden vuoksi rappukäytävissä ei saa säilyttää mitään, esim. lastenvaunuja. Ulkoiluvälinevarastossa säilytetään käyttökuntoisia välineitä. 

8. Yörauha  

Kello 22-07 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha. Häiritsevää meteliä ei saa kuulua myöskään muina aikoina.  

9. Huoneiston kunnossapito 

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, huoneiston vioista tai tuhoeläimistä on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle.

WC-pönttöön ja muihin viemäreihin ei saa laittaa mitään, mikä saattaa aiheuttaa niiden tukkeutumisen ja vaurioitumisen. 

Vuokralainen voi tehdä huoneistossa muutostöitä vain, jos on saanut vuokranantajalta kirjallisen luvan.  

10. Parveke tai huoneistopiha 

Huoneistojen parvekkeet ja huoneistopihat on pidettävä siisteinä eikä niille saa kerätä tavaraa. Huoneistopihan nurmikon ja pensaiden leikkaamisesta ja lumien poistamisesta vastaa asukas. Parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kielletty. Kukka-astiat on sijoitettava kaiteen sisäpuolelle. 

11. Grillaaminen 

Parvekkeella ja huoneistopihalla voi grillata sähkö- tai kaasugrillillä, paloturvallisuusohjeita, varovaisuutta ja huomaavaisuutta noudattaen. Hiilillä grillaaminen ja avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty kaikkialla kiinteistön alueella. Grillikatoksissa ja yhteiskäytössä olevilla grillauspaikoilla saa kuitenkin grillata puilla tai hiilillä, mikäli grillaaja huolehtii paloturvallisuudesta.

12. Lemmikit

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä muita asukkaita. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen piha-alueella on kielletty ja lemmikkien jätökset on siivottava välittömästi. 

13. Järjestysmääräysten rikkominen   

Vuokrasopimuksen tehdessään vuokralainen sitoutuu noudattamaan järjestyssääntöjä sekä ottaa vastuun siitä, että perheenjäsenet ja vieraat noudattavat niitä. 

Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus tai vuokrasopimuksen purkaminen.  

Ilmoitathan ilkivallasta tai järjestyshäiriöistä välittömästi poliisille ja vuokranantajalle.  

Yleisten tilojen ohjeet

Yleiset tilat ovat asukkaiden yhteisessä käytössä. Rappukäytävissä ja varastojen käytävillä ei saa säilyttää tavaroita paloturvallisuuden vuoksi. Yleisiin tiloihin jätetyt tavarat poistetaan ja kustannukset laskutetaan tavaroiden omistajalta.

Varastot

Taloissa on ulkoiluvälineille, kuten polkupyörille omat säilytystilat. Lastenvaunuille on usein myös oma paikkansa.

Ulkoiluvälinevarastossa saa säilyttää polkupyörien lisäksi kuluvalla kaudella käytettäviä ulkoiluvälineitä. Muun kauden ulkoiluvälineet tulee säilyttää esim. asuntokohtaisessa irtainvarastossa tai asunnossa.

Pääsääntöisesti jokaiselle asunnolle on oma erillinen huoneistokohtainen irtainvarasto. Kannattaa kuitenkin miettiä, onko irtainvarasto paras säilytyspaikka arvokkaalle omaisuudelle, kuten arvohuonekaluille tai kalliille urheiluvälineille.

Porraskäytävät

Porraskäytävät ja muut kulkureitit on pidettävä tyhjinä paloturvallisuuden vuoksi. Pelastuslain mukaan porraskäytävässä ei saa säilyttää esim. penkkejä, huonekasveja, lastenvaunuja, rollaattoreita tai rullalautoja. Porraskäytävässä olevat esineet voivat estää tai hidastaa poistumista vaaratilanteessa, saada tulipalon leviämään tai tuottaa palaessaan myrkyllisiä kaasuja. Vuokranantaja vastaa porraskäytävän siivouksesta.

Pesutupa ja kuivaushuone

Useissa taloissa on asukkaiden käytössä oleva pesutupa ja kuivaushuone. Tilat ovat tarkoitettu vain talon asukkaiden pyykinpesuun ja kuivaukseen. Jotta pesutupaa ja kuivaushuonetta voivat käyttää tasavertaisesti kaikki talon asukkaat, huolehdithan, että käytät tiloja vain varaamallasi vuorolla ja jätät tilat siistiksi jälkeesi.

Mikäli pyykkiä on pakko kuivattaa huoneiston kylpyhuoneessa, kuivata vain pieniä määriä kerralla. Muissa huoneissa pyykin kuivattaminen ei ole suotavaa, sillä kertyvä kosteus voi vaurioittaa rakenteita tai tiivistyä
ikkunalaseihin.

Kerhohuone

Osassa taloista on kerhohuone. Kerhohuoneiden käytöstä huolehtii asukkaiden perustama talotoimikunta tai tehtävään valittu talokummi. Kerhohuoneissa ei saa majoittua.
Kerhohuone tulee aina jättää siistiksi tilan käytön jälkeen.

Sauna

Osassa taloista on taloyhtiön sauna, josta vuokralainen voi varata halutessaan oman saunavuoron. Saunavuoro varataan Nurmijärven Kotien asiakaspalvelusta. Saunan käytöstä veloitetaan kuukausittain maksu, joka peritään vuokranmaksun yhteydessä. Sauna sekä pesu- ja pukeutumistilat tulee jättää siistiin kuntoon käytön jälkeen. Viethän mukanasi myös mahdolliset pullot ja tölkit, sekä haisevat roskat, kuten vauvan vaipat. Älä koskaan jätä saunaan mitään tavaroita oman saunavuoron jälkeen, äläkä laita pyyhettä, vaatteita ja muita tavaroita kiukaan yläpuolelle tai sen välittömään läheisyyteen.

Piha-alue

Siisti piha vaikuttaa asuinviihtyvyyteen. Talotoimikunnat järjestävät pihatalkoita, joiden tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistoimintaa sekä asumisviihtyvyyttä. Asukas vastaa itse huoneistokohtaisten parvekkeiden, pihojen ja terassien kunnosta ja siisteydestä.
Lasten leikkipaikkojen osalta vastuu on vuokranantajalla. Mikäli havaitset puutteita tai rikkoutuneen leikkivälineen, ilmoitathan asiasta viipymättä huoltoyhtiöön.

Ethän ulkoiluta lemmikeitäsi pihapiirissä, jotta piha-alue pysyy siistinä ja viihtyisänä. Ethän myöskään ruoki lintuja pihalla ja parvekkeilla, sillä lintujen ruokinta voi houkutella paikalle ei-toivottuja vieraita, kuten rottia. Linnut voivat myös pesiä katoille tai muuhun pihapiiriin, jolloin ne voivat aiheuttaa häiriötä ja vahinkoa rakennukselle.

Jätehuolto

Useimmissa taloyhtiöissä lajitellaan erikseen sekajäte, biojäte, paperi sekä toisissa myös energiajäte, kartonki, lasi ja metalli. Laitathan jätteesi aina niille kuuluviin astioihin ja suljet astioiden kannet. Jätteet on tärkeää lajitella oikein, sillä suurin osa niistä hyödynnetään kierrätyksessä tai energiana. Lajittelemattomien ja huonosti lajiteltujen jätteiden myötä kustannukset nousevat ja se vaikuttaa myös vuokran määrään.

Sähkö- ja elektroniikkaromua, huonekaluja tai ongelmajätteitä, kuten lääkkeitä, paristoja, akkuja tai maaleja ei saa tuoda taloyhtiön jätepisteeseen. Asukas on itse vastuussa ongelmajätteen, elektoniikan ja huonekalujen oikeaoppisesta hävittämisestä. Kierratys.info-sivulla voit tarkistaa lähimmän kierrätyspisteesi sijainnin, jotta tiedät mihin jätepisteeseen kuulumattomat asiat voit toimittaa.