Keski-Uudenmaan Pride 2022: arvostaminen on tekoja!

Nurmijärven Kodit on mukana Keski-Uudenmaan Pridessa. Syrjimättömyys ja kaikkien tasapuolinen kohtelu ovat syvälle juurtuneita arvoja meillä Nurmijärven Kodeilla, ja ne heijastuvat kaikkeen tekemiseemme.

Yksi Nurmijärven Kotien tärkeimpiä toimintaperiaatteita on arvostus. Se tarkoittaa, että haluamme kohdella jokaista asukasta, asunnonhakijaa ja asiakasta arvostavasti ja kunnioittavasti.

Me uskomme, että arvostus on ennen kaikkea tekoja. Muun muassa näitä asioita arvostaminen tarkoittaa meille

Arvostaminen on tasavertaista kohtelua

Tasavertaisuus ei ole meille vain sanahelinää, vaan osa jokaista päivää ja jokaista kohtaamista. Nurmijärven Kotien toiminta perustuu oikeudenmukaisuudelle. Kaikki asunnonhakijat ovat meillä samalla viivalla. Emme syrji ketään hakijaa, eikä meille ole väliä hakijan sukupuolella tai seksuaalisella suuntautumisella. Kukaan hakija tai ihmisryhmä ei ole meillä eriarvoisessa asemassa, ja kaikin pätevät samat asukasvalinnan säännöt.

Myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA edellyttää meiltä kaikkien asunnonhakijoiden tasavertaista kohtelua. Asukasvalinnassa ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Arvostaminen on häirintään puuttumista

Nurmijärven Kodeilla ei suvaita häirintää, uhkailua eikä väkivaltaa. Puutumme kaikkiin meidän tietoon tulleisiin asukkaiden välisiin häirintätapauksiin, jotta jokainen saisi asumisrauhan omassa kodissaan. Jos koet häirintää omassa kodissasi, niin täytä häiriöilmoituslomake, minkä jälkeen me ryhdymme ripeästi toimeen.

Arvostaminen on monimuotoisuuden huomioimista

Käymme jatkuvasti läpi toimintaamme, ja pyrimme siihen, että toimintamme olisi mahdollisimman inklusiivista, eli ketään ei jätettäisi ulkopuolelle. Pyrimme kaikessa tekemisessämme ottamaan huomioon erilaiset ihmisryhmät ja monimuotoisuuden. Vältämme esimerkiksi tarpeetonta asunnonhakijoiden sukupuolittamista, sillä hakijan sukupuolella ei ole meille mitään väliä.

Arvostaminen on halua kuunnella ja oppia

Nurmijärven Kotien henkilökunta on aina innokas oppimaan uutta! Hankimme tietoa ja koulutusta, jotta osaisimme kohdata koko asukaskunnan kirjon entistä paremmin ja sensitiivisemmin.

Kuuntelemme mielellämme asukkaiden ja asunnonhakijoiden ideoita siitä, miten voisimme ottaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt entistä paremmin huomioon toiminnassamme. Miten sinun mielestäsi voisimme huomioida sateenkaarevia asiakkaitamme vielä paremmin? Toivotamme kaikki ideat ja ajatukset tervetulleiksi!

Nurmijärven Kodit toivottaa kaikille hyvää Keski-Uudenmaan Pridea 3.9!

Takaisin blogiin
WordPress PopUp Plugin