Nurmijärven Kodit 2020: missä mennään?

Mistä lähdettiin liikkeelle?

Aloitin työt toimitusjohtajana Nurmijärven Kodeilla huhtikuussa 2019. Silloin yrityksessä oli ollut melkoinen myllerrys, avainhenkilöitä vaihtunut ja tiedonpuutetta oli monista asioista niin hallituksessa, henkilöstöllä kuin asukkaillakin. Lähtötilannetta kuvaa hyvin se, että asukkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyttä ei ollut koskaan selvitetty. Talossa ei ollut yhtään työntekijää, jonka vastuulle kohteiden kunnossapito olisi kuulunut. Kiinteistöjen tai korjausten tietoja ei ollut koottu mihinkään järjestelmään.

Mihin ollaan menossa?

Ennen kuin tervetuliaiskahvi oli jäähtynyt, lähdimme työstämään yhtiön strategiaa yhdessä hallituksen ja henkilökunnan kanssa. Muutamaa kahvipannua myöhemmin Nurmijärven Kotien hallitus asetti meille viime elokuussa visioksi, että vuonna 2024 haluamme olla alueen halutuin vuokranantaja ja haluttu työpaikka. Jotta tähän päästään, meidän on huolehdittava asukkaista, henkilöstöstä, taloudesta ja omaisuudesta. Olemme onnistuneet silloin kun asukkaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä, talous on vakaalla pohjalla ja asunnot ovat haluttuja.

Vuonna 2019 selvitettiin lähtötasoa ja sen perusteella asetettiin tavoitteet vuodelle 2020:

Tavoite 2024MittariLähtötaso 2019Tavoite 2020
Olemme alueen halutuin vuokranantaja.Asukkaiden suositteluindeksi-9,310
Olemme haluttu työnantaja.Henkilöstön suositteluindeksi2040
Vuokrat pysyvät kohtuullisena.€/m²12,0912,5
Vuokrasaatavien osuus liikevaihdosta on maltillinen.% liikevaihdosta2,82
OmavaraisuusPäätetään 2020 aikana
Asunnot ovat haluttuja.Käyttöaste %96,899
Uusia kohteita rakennetaan MAL-tavoitteiden mukaisesti.Valmistujen asuntojen määrä kpl11450

Mitä on tehty?

Kahvia ja työpäiviä kuluu vielä paljon ennen kuin näihin tavoitteisiin päästään. Onneksi meillä on hyvä porukka tekemässä ja henkilöstön ja hallituksen kesken vahva yhteisymmärrys siitä, mitä pitää saada aikaan.

Tässä katsaus asioihin, mitä on tapahtunut ja mitä on tulossa tänä syksynä:

Asukkaat

 • Asiakaspalvelun vahvistamiseksi rekrytoitiin palvelupäällikkö Emmi Vaalasmaa ja palvelu- ja viestintäasiantuntija Marja Siitonen sekä asiakaspalveluun kesälomasijaiseksi tänä kesänä palveluneuvoja Roni Kaunisto.
 • Ensimmäinen asukaskysely tehtiin joulukuussa 2019. Seuraava asukaskysely on tulossa lokakuussa 2020.
 • Asukastoiminnan selkiyttämiseksi tehtiin ohjeet ja luotiin talotoimikunnille pelisäännöt avustusten hakemiseen.
 • Tiedonkulkua on lisätty: kohdekohtaisia ja yleisiä tiedotteita on jaettu postilaatikoihin ja ilmoitustauluille kymmenittäin. On myös otettu käyttöön uusia kanavia, jotta asukkaita voidaan tavoittaa tehokkaammin: asiakaspalvelun sähköposti, uudet verkkosivut ja FB-sivu.
 • Asumisneuvonnan painopiste on siirretty ennaltaehkäisevään työhön.
 • Sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön maaliskuussa 2020. Valtaosa vuokrasopimuksista tehdään nykyään sähköisellä allekirjoituksella.
 • Vähintään 5 vuotta asuneille on tarjolla maalausetupaketti oman asunnon kunnostamiseen.
 • Talokohtaiset asukaskokoukset järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa alueellisesti: 30.8. Rajamäki-Röykkä, 1.9. Klaukkala-Perttula ja 2.9. Nurmijärven kirkonkylä.
 • Talotoimikunnille esitellään tulevan vuoden talousarviota yhteiskokouksessa 15.10.
 • Asiakaspalvelun ja tiedonkulun tehostamiseksi on käynnistetty tietojärjestelmien kehittäminen.

Henkilöstö

 • Henkilöstöjohtamisen toimintamalli ja henkilöstöohje otettiin käyttöön 6/2019.
 • Henkilöstökysely tehtiin ensimmäisen kerran elokuussa 2019, jatkossa tehdään 4 kertaa vuodessa.

Talous

 • Kulut ovat kasvaneet, minkä vuoksi vuokria nostettiin vuoden 2020 alusta 5%.
 • Kaikkiin kohteisiin otettiin käyttöön vesimaksu 15 €/hlö/kk. Vesimaksuilla katetaan veden kulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Vuokrarästien saamiseksi hallintaan perintä ulkoistettiin huhtikuussa 2020.
 • Asumisneuvojan keskittyy vuokrarästejä ennaltaehkäisevään neuvontaan.
 • Asukaslaskutushinnasto otettiin käyttöön elokuussa 2019. Pois muuttavalta asukkaalta laskutetaan hinnaston mukaiset kustannukset, jos hän on unohtanut palauttaa avaimet, jättänyt asunnon siivoamatta tai aiheuttanut siellä vaurioita.

Omaisuus

 • Suunnitelmallista kunnossapitoa ja korjauksia varten rekrytoitiin vuonna 2019 tekniset isännöitsijät Satu Väisänen ja Sakari Elomaa.
 • Muuttotarkastuksiin ja huoneistokorjauksiin luotiin toimintamalli, ohjeet ja dokumentointi ja otettiin käyttöön kesällä 2019.
 • Tammi-kesäkuussa on tehty yli 200 huoneistotarkastusta ja tilattu kymmeniä huoneistokorjauksia.
 • Alkuvuoden 2020 aikana on tilattu 26 erilaista kiinteistöjen korjausta. Kahdessa kohteessa on suunnitteilla julkisivujen peruskorjaus.
 • Katot kartoitetaan ja kartoituksen perusteella tehdään kiireelliset kattokorjaukset vuonna 2020.
 • Leikkipaikkojen tarkastukset ja huoltotyöt aloitetaan kesällä 2020.
 • Pelastussuunnitelmat päivitetään ja tehdään, jos puuttuu.
 • Kattavat kuntoarviot tehdään n. 50 kohteessa vuonna 2020-2021 ja näiden perusteella aikataulutetaan ja suunnitellaan tarvittavat korjaushankkeet.
 • 2019 lokakuussa valmistui ikäihmisille tarkoitettu asuinkerrostalo Heikkarinkuja 5:seen. Kohteessa on 54 kotia ja alakerrassa kotihoidon toimitiloja.
 • 2019 joulukuussa valmistui vapaarahoitteinen asuinkerrostalo Luhtajoentie 4:seen. Kohteessa on 60 kotia ja alakerrassa liiketila.
 • 2020 kesäkuussa valmistuu asuinkerrostalo Tilkantie 2:seen. Kohteessa on 110 kotia.

!

Marjut Joensuu

Toimitusjohtaja

Nurmijärven kodit

Takaisin blogiin