Seurantajakso auttoi Tilkantie 2 asukkaita valmistautumaan kulutusperusteiseen vesilaskutukseen

2020 valmistuneessa Tilkantie 2 kohteessa on otettu kulutusperusteinen vesilaskutus käyttöön 1.9.2022 alkaen. Koska muutos kiinteästä vesimaksusta kulutusperusteiseen vesilaskutukseen voi aiheuttaa joskus haasteita, Nurmijärven Kodit halusi tarjota asukkaille tietoa koko kesän ajalta omasta henkilökohtaisesta kulutuksesta, jotta asukkaat voivat varautua ensimmäiseen vesitasauslaskuun paremmin.

Asuntojen vesimittarit luettiin 1.6. ja toisen kerran 1.9. Jokaiselle taloudelle lähetettiin syyskuussa kirje, jossa kerrottiin, minkä verran vettä kyseisessä asunnossa on käytetty. Kirjeessä eriteltiin kylmän veden ja lämpimän veden määrät, ja paljonko näillä määrillä olisi tullut tasauslaskua tai hyvitystä kyseiseltä ajanjaksolta.

Asukkailta kiitosta seurantajaksosta

Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että omasta kulutuksesta on saanut tietoa ennakkoon, ennen kuin varsinainen kulutusperusteinen vesilaskutus alkaa. Moni asukas ilmoitti, että oli seurantajakson seurauksena alkanut kiinnittää entistä enemmän huomiota omiin vedenkulutustottumuksiinsa.

Asukkaat kiittelivät myös yleisesti kulutusperusteisen vesilaskutuksen käyttöönotosta. Yleensä kun vedestä laskutetaan kulutuksen mukaan, tämä saa ihmiset kiinnittämään huomiota omaan vedenkulutukseen aivan uudella tavalla. Jokainen Tilkantien asukas voi nyt vaikuttaa itse siihen, millainen vesilasku omalle asunnolle kertyy.

Keskivertoasukas kulutti 25e/kk

Yksittäisten kotitalouksien välillä oli vedenkulutuksessa eroja. Osa talouksista sai kirjeen, jossa kerrottiin, että nykyisellä vedenkulutuksella olisi tullut lisää maksettavaa. Nämä asukkaat saivat siis ennakkovaroituksen, että omiin vedenkulutustottumuksiin kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota. Kun talouksilla on tietoa omasta kulutuksesta, mahdollinen tasauslasku ei tule täytenä yllätyksenä.

Monet taloudet saivat myös iloisen yllätyksen, kun oma kulutus olikin keskivertoa pienempää. Jos kulutus pysyy samalla tasolla myös syksyllä, nämä asukkaat saavat siis palautusta ennakkovesimaksuista.

Positiivinen yllätys oli se, että koko kohteen keskiarvokulutus oli nykyisen 25e/kk vesimaksun kanssa samaa luokkaa. Keskiverto Tilkantie 2 asukas on siis melko tiedostava ja säästeliäs vedenkäyttäjä. Nyt, kun asukkailla on tietoa omasta kulutuksestaan, on kaikilla talouksilla yhdenmukainen tilaisuus kiinnittää huomiota omaan vedenkulutukseensa, ja suoraan vaikuttaa oman tasauslaskun tai -hyvityksen suuruuteen.

Veden hinnan määrää vesilaitos

Veden hinta määräytyy suoraan veden kustannusten perusteella. Nurmijärven Kodit ei tee vesimaksuilla voittoa, vaan niillä on tarkoitus kattaa ainoastaan veden kulut.

Niissä kohteissa, joissa on kiinteä vesimaksu, pyritään vesimaksu määrittelemään aina siten, että se kattaa veden kulutuksen. Tilkantie 2 on ensimmäinen kohde, jossa Nurmijärven Kodit on ottanut käyttöön kulutusperusteisen vesilaskutuksen. Kulutusperusteinen vesilaskutus on kaikista reiluin tapa laskuttaa vedestä, sillä asukas maksaa juuri oman vetensä kustannukset, ei yhtään enempää tai vähempää.

Pikkuhiljaa kohde kerrallaan on tarkoitus siirtyä kulutuksen mukaiseen laskutukseen myös muissa Nurmijärven Kotien kohteissa.

Takaisin blogiin