Talousarvio 2021: tietoa asukkaille

Katso alla olevalta videota toimitusjohtaja Marjut Joensuun video, jossa kerrotaan ensi vuoden talousarviosta eli siitä, mihin rahoja käytetään ensi vuonna. Alla on videon sisältö myös tekstimuodossa.

Videon sisältö tekstinä:

Minä olen Marjut Joensuu, Nurmijärven Kotien toimitusjohtaja. Kerron tällä videolla lyhyesti ensi vuoden talousarviosta, mihin meidän rahat menevät ja mistä ne tulevat.

Kohdekohtaiset talousarviot on toimitettu talotoimikunnille ja yhteyshenkilöille, jotka voivat antaa lausuntonsa niistä. Nurmijärven Kotien hallitus käsittelee sitten nämä talotoimikuntien lausunnot ja sen jälkeen vahvistaa talousarvion sekä ensi vuoden vuokrat. Asukkaat saavat tiedon ensi vuoden vuokrasta ja maksuista lokakuun loppuun mennessä.

Talousarvio on rakennettu niin, että sen kautta edistetään meille tärkeitä tavoitteita. Me haluamme, että asunnot ovat haluttuja, ja asukkaat ovat tyytyväisiä. Vuokrat halutaan kuitenkin pitää kohtuullisena, eli kaikkia toiveita ei voida toteuttaa.

Vuokrasaatavien osuus tulee saada laskuun. Uusia kohteita ei ensi vuoden aikana rakenneta, vaan keskitytään olemassa olevien korjaamiseen.

Tästä kuvasta näkyy, miten hoitokulut Nurmijärven Kodeilla jakautuvat. (Katso kuva videolta kohdasta 1:03 eteenpäin.) Eniten meillä käytetään rahaa korjauksiin. Ensi vuodelle meillä onkin varattu entistä enemmän rahaa nimenomaan korjaustoimintaan. Hallintokuluissa on varauduttu siihen, että otamme käyttöön kiinteistötietojärjestelmän ja vuokraustoiminnanjärjestelmän, jotka tehostavat asiakaspalvelua ja tiedon kulkua.

Asukastoimintaan on tulossa uutta. Asukastoimikuntien haettavaksi tulee perinteisten talkooavustusten lisäksi uutuutena harkinnanvaraiset määrärahat, joita talotoimikunnat voivat hakea pihan tai yhteisten tilojen kunnostuksiin tai hankintoihin. Lisäksi on varattu pieni määräraha talotoimikuntien huomioimiseen, jolla on tarkoitus innostaa asukkaita osallistumaan talotoimikuntiin. Asukkaiden haettavana on myös ensi vuonna maalausetupaketti, jota vähintään viisi vuotta asunut asukas voi hakea oman kotinsa kunnostamiseen.

Tästä kuvasta näkee hoitokulujen muutokset verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen ja 2020 talousarvioon. (Katso kuva videolta kohdasta 2:06 eteenpäin) Suurin muutos on korjauskuluissa, joka lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2019 verrattuna. Muilta osin muutokset hoitokuluissa ovat melko pieniä.

Hoitokulujen lisäksi meillä on pääomakuluja, jotka koostuvat lainan lyhennyksistä, koroista ja takausprovisioista. Yhteensä näistä kertyy päälle 4 miljoonaa euroa ensi vuoden aikana.

Nurmijärven Kotien kulut katetaan lähes täysin vuokratuotoilla. Niiden lisäksi peritään muun muassa vesimaksuja ja autopaikkamaksuja. Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella, eli niillä katetaan vain kustannukset. Meidän tavoitteena ei ole tehdä voittoa.

Kuten taulukosta näkyy, keskivuokrat laskevat hieman ensi vuonna, niin ARA-kohteissa kuin vapaarahoitteisissa. (Katso taulukko videolta kohdasta 3:06 eteenpäin.) Tämä johtuu siitä, että vuokria tullaan alentamaan 14 kohteessa, joista asunnot ovat käyneet tänä vuonna huonosti kaupaksi. Vuokranalennuksilla yritetään houkutella näihin taloihin uusia asukkaita. Vuokrankorotuksia on tulossa vain viidessä kohteessa, joten valtaosin vuokrat säilyvät ennallaan ensi vuonna. Nurmijärven Kotien vuokrataso on pääkaupunkiseudun kehyskuntia alhaisempi niin ARA- kuin vapaarahoitteisissa kohteissa.

Ensi vuonna vesimaksuja tullaan nostamaan viidestätoista kahteenkymmeneen euroon per henkilö per kuukausi. Tämä johtuu siitä, että vedenkäytön kustannukset ovat nousussa, ja meillä vesimaksu on aiemmin ollut liian pieni suhteessa vedenkäytön kustannuksiin. Vesimaksuilla katetaan edelleen vajaa 80% veden kustannuksia. Vesimaksun pitäisi olla noin 26 euroa per henkilö per kuukausi, jotta se kattaisi kaikki kulut. Tavoitteena on siirtyä kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen parin vuoden kuluttua, kun järjestelmät ja vesimittarit on saatu kuntoon. Sen jälkeen jokainen maksaa vedestä oman kulutuksensa mukaan. Mitä enemmän vettä nyt käytetään, sitä enemmän vesimaksuja joudutaan jatkossa nostamaan, joten jokaisen kannattaa käyttää vettä fiksusti ja säästeliäästi.

Lopuksi haluan vielä muistuttaa meidän uusista selkeistä verkkosivuista, joista löytyy paljon tietoa niin asukkaille kuin asunnon hakijoillekin, nurmijarvenkodit.fi. Kannattaa myös tykätä meidän Facebook-sivuista, joissa kerrotaan meidän ajankohtaisista kuulumisista.

Takaisin uutisiin