Talousarvio 2022: tietoa asukkaille

Vuoden 2022 talousarvioesitys on valmistunut, ja kohdekohtaiset talousarviot on lähetetty kommentoitavaksi talotoimikunnille ja talokummeille. Talotoimikunnilla ja -kummeilla on nyt tilaisuus kommentoida talousarviota, ennen kuin esitys viedään Nurmijärven Kotien hallituksen käsiteltäväksi. Talotoimikuntien ja -kummien lausunnot käsitellään hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen uudet maksut vahvistetaan. Asukkaat saavat tiedon ensi vuoden vuokrasta ja maksuista lokakuun lopulla.

Nurmijärven Kotien kulut katetaan lähes täysin vuokratuotoilla. Niiden lisäksi peritään muun muassa vesimaksuja ja autopaikkamaksuja. Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella, eli emme tuota voittoa tai maksa osinkoa, vaan tuotoilla katetaan vain todelliset kustannukset. 

Vuokrat pysyvät ensi vuonna samana suurimmassa osassa kohteitamme. Muutamiin kohteisiin on tulossa vuokrankorotuksia mm. suhteessa niissä tehtyihin perusparannuksiin.  

Käyttökorvauksiin, kuten vesi-, sauna- ja autopaikkamaksuihin on tulossa korotuksia kaikissa kohteissamme, jotta niistä saatavilla tuotoilla voidaan kattaa toteutuvia kustannuksia. Korotukset ovat toteutuviin kustannuksiin nähden maltillisia. 

Esimerkiksi vedenkäytön kustannukset ovat nousussa, ja vesimaksu on aiemmin ollut liian pieni suhteessa vedenkäytön kustannuksiin. Vesimaksu ei korotuksen jälkeenkään kata kokonaan vedestä syntyviä kustannuksia. Tavoitteena on siirtyä kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen asteittain ensi vuodesta alkaen niissä kohteissa, joissa on huoneistokohtaiset vesimittarit. Sen jälkeen jokainen maksaa vedestä oman kulutuksensa mukaan. Mitä enemmän vettä nyt käytetään, sitä enemmän vesimaksuja joudutaan jatkossa nostamaan, joten veden kulutustottumuksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 

Asukkaille toimitetaan uudet vuokralaskut lokakuun lopulla, ja uudet vuokrat ja maksut tulevat voimaan vuoden 2022 alusta. Jos sinulla on kysyttävää omiin maksuihisi liittyen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi.

Takaisin uutisiin