3 plus 1 näkökulmaa vastuullisuuteen 

Nurmijärven Kodit on Nurmijärven suurin vuokranantaja. Omistamme noin 30% Nurmijärven vuokra-asunnoista ja tarjoamme kodin yli 2600 nurmijärveläiselle. Olemme Nurmijärvellä merkittävä toimija, ja siksi meidän teoillamme ja toiminnallamme on väliä. Me haluamme jättää toiminnallamme positiivisen jäljen yhteisöömme.

Suurin hyöty kunnalle hyvin toimivasta vuokrataloyhtiöstä on silloin, kun pystymme tukemaan Nurmijärven vetovoimaa asuinpaikkana. Tämän vuoksi kehitämme toimintaamme jatkossakin vahvasti ja kannamme vastuuta tulevaisuudesta.

Tässä 3+1 tapaa, joilla Nurmijärven Kodit huolehtii vastuullisuudesta.

1. Vuokrat ovat edulliset ja riittävät kulujen kattamiseen.

Toimimme omakustannusperiaatteella, mikä tarkoittaa, että Nurmijärven Kodit ei tavoittele voittoa vaan sitä, että voimme tarjota asukkaille hyvän arjen puitteita kohtuullisella hinnalla. Toiminta kustannetaan kokonaan vuokra- ja käyttökorvaustuotoilla. 

Vastuullinen toiminta on aina myös taloudellisesti terveellä pohjalla. Siksi olemme panostaneet käyttöasteen parantamiseen ja vuonna 2022 se oli 98,6 %.  

Nurmijärven kunta omistaa yhtiön, mutta emme saa rahaa kunnalta eikä kunta ole myöskään asettanut Nurmijärven Kodeille tuottovaatimuksia. Yhtiö pyörii siispä ns. omillaan ja vuokrat on saatu pidettyä kohtuullisena.  

Osa yhteiskuntavastuutamme on muuten myös se, että maksamme kuntakonserniin noin 3 M € vuodessa, koska olemme kuntakonsernin suuri asiakas. Käytämme muun muassa lämpöä, sähköä ja vettä ja maksamme myös tontinvuokria, kiinteistöveroja ja takausprovisioita.  

Käytämme runsaasti myös paikallisten yritysten palveluita. Teemme vuodessa noin 7 M eurolla hankintoja suurelta joukolta yrityksiä. 

2. Ehkäisemme asunnottomuutta ja sosiaalista eriytymistä.

Nurmijärven Kotien toiminnan ytimessä on sosiaalinen vastuullisuus. Valtaosa kohteistamme on valtion tukemia ARA-kohteita, joissa asukasvalintakriteerinä on asunnon tarve. Lisäksi noudatamme asukasvalinnoissa varallisuusrajoja. Varsinaisia tulorajoja ei enää ole, mutta hakijan tulot otetaan aina huomioon, kun arvioidaan asunnon tarvetta. 

Tarjoamme koteja monille pienituloisille, jotka eivät pysty hankkimaan asuntoa vapailta markkinoilta. Nurmijärvelle työn tai perheen perässä muuttaminen ja erilaiset elämänmuutokset, kuten avioero, sairastuminen, työttömyys tai läheisen menehtyminen ovat tyypillisiä tilanteita, joissa ihmiselle saattaa iskeä kiireellinen asunnontarve.  

Usein asunnottomuuden taustalla ovat talousvaikeudet. Ne voivat aiheuttavat ihmisille myös piiloasunnottomuutta, jos tarjolla ei ole riittävästi edullisia asuntoja ja pienituloiset joutuvat asumaan tuttujen nurkkiin tai muuten huonoihin oloihin. Asunnottomuus muodossa tai toisessa voi aiheuttaa vakavan syrjäytymiskierteen. Se on kestämätöntä niin inhimillisesti kuin yhteiskunnalle ja taloudelle.  

Kaavoituksella kunta luo perustan segregaation eli sosiaalisen eriytymisen ehkäisylle. Nurmijärven Kotien tehtävä on omissa kohteissamme luoda mahdollisimman moninaisia asuinyhteisöjä ja estää eriarvoisuutta. Joskus asumisessa syntyy ongelmatilanteita, mutta ratkaisemme ne aina mahdollisimman ripeästi, jotta tilanteet eivät pääse kärjistymään.  

3. Asukkaat osallistuvat kehittämiseen.

Tärkeä osa vastuullisuustyötämme on asukkaiden osallisuuden tukeminen. ARA-kohteissa noudatettavan yhteishallintolain mukaan asukkailla on oikeus ottaa kantaa asumiseen liittyviin asioihin. Asukkaat voivat pitää asukaskokouksen ja valita siellä talotoimikunnan tai talokummin hoitamaan talon asioita.  

Asukkaiden osallistuminen yhteisten asioiden hoitamiseen on myös vuokranantajan etu. Asukasaktiivit välittävät meille tärkeää tietoa asukkaiden toiveista ja mahdollisista ongelmista. Aktiivisissa taloissa pidetään pihatalkoita, lettukestejä ja grilli-iltoja ja viherpeukalot hankkivat kesäkukkia ja hoitavat kasvilavoja. Asukkaiden yhteistoiminta parantaa viihtyvyyttä ja ennaltaehkäisee ristiriitatilanteita.  

Yhteishallintolain mukaisesti Nurmijärven Kotien hallituksessa on 2 asukasjäsentä. Näin asukkaat pääsevät suoraan vaikuttamaan myös koko yhtiön kehittämiseen ja tulevaisuuteen.  

Plus 1: Meillä ei syrjitä.  

Yhdenvertaisuus on lakisääteinen velvollisuus, ei mielipidekysymys. Silti asuntomarkkinoilla esiintyy edelleen paljon syrjintää. Esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivälle, romanille tai maahanmuuttajalle oma koti voi jäädä vain haaveeksi kielimuurin, tiedonpuutteen ja ennakkoluulojen vuoksi. Meillä syrjimättömyys on itsestään selvä osa työtämme. 

Marjut Sandsjoe

Toimitusjohtaja

Nurmijärven Kodit

Takaisin blogiin