Asukastoiminta

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa antaa asukkaille mahdollisuuden saada tietoa talon asioista ja vaikuttaa asumiseensa. Asukastoiminnan tarkoituksena on ennen kaikkea edesauttaa asumisen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kaikki asukkaat voivat osallistua asukastoimintaan.

Asukaskokous 

Asukaskokous kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa käsittelemään yhteishallintolaissa tarkoitettuja asioita. Asukaskokouksen kutsuu koolle oman talon talotoimikunta tai talokummi. Vuokranantaja kutsuu asukaskokoukset alueittain koolle niissä kohteissa, joissa talotoimikuntaa tai -kummia ei ole valittu.

Vuoden 2023 asukaskokoukset järjestetään alueittain seuraavasti:

  • ti 9.5. klo 17 Klaukkalan kohteiden asukaskokoukset 
  • ke 10.5. klo 17 Rajamäen ja Röykän kohteiden asukaskokoukset
  • to 11.5. klo 17 Kirkonkylän kohteiden asukaskokoukset 

Kokouksen järjestäjä huolehtii kokouskutsujen jakamisesta jokaiseen asuntoon ja ilmoitustauluille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka laitetaan esille asukkaiden luettavaksi esim. kerhohuoneeseen, pesulaan tms. sekä toimitetaan Nurmijärven Kodeille. Tarvittaessa voi käyttää Nurmijärven Kotien laatimaa kutsumallia ja pöytäkirjamallia.

Asukaskokous 

Asukaskokous voi valita talon asukkaista koostuvan talotoimikunnan, tai talokummin hoitamaan vapaaehtoispohjalta yhteisiä asioita. Toiminnan tarkoituksena on ennen kaikkea edesauttaa asumisen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Talotoimikunta voi valmistella, neuvotella ja antaa lausuntoja esimerkiksi talousarvioesityksistä, korjauksista ja huollosta, sekä hakea asukastoiminnan määrärahaa asukkaiden yhteisiin hankintoihin tai tilaisuuksien, kuten pihatalkoiden järjestämiseen.

Alla olevista kuvakkeista voit lukea lisää asukastoiminnan toteutuksesta 2023 ja ladata asukastoimintaan liittyviä lomakkeita, joita voi hyödyntää asukaskokouksissa ja muussa asukastoiminnassa.

Jos sinulla on kysyttävää asukastoiminnasta tai kokousten järjestämisestä, otathan yhteyttä asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi.

Asukastoiminnan toteutus Nurmijärven Kodeilla 2023

Lomakepohja: asukastoimijoiden yhteystiedot

Lomakepohja: kutsumalli asukaskokoukseen

Lomakepohja: määrärahahakemus

Lomakepohja: osallistujalista

Lomakepohja: Pöytäkirjamalli asukaskokoukseen

Infoa hallituksen asukasjäsenehdokkaalle

Asukasedut Asukasturvavakuutus

Nurmijärven Kotien omistamien kiinteistöjen asukkaat ovat asukasturvavakuutuksen piirissä. Vakuutusturva ei koske yksittäisiä asunto-osakkeita tai osaomisteisia kohteita. Vakuutus voi korvata esimerkiksi kadonneen avaimen tai piha-alueella tapahtuneen liukastumisvahingon lääkärikulut.

Maalausetupaketti

Vähintään viisi vuotta asunnossaan asunut asukas voi hakea maalausetupakettia asunnon seinien kunnostamista varten. Tutustu maalausetupakettiin alla.

Terassiöljypaketti

Jos terassisi kaipaa huoltoa, voit hakea terassiöljypakettia. Terassiöljypaketti voidaan myöntää sellaiselle terassille, joka on Nurmijärven Kotien rakentama, eli omarakenteisille terasseille pakettia ei voi hakea.