Vuokralaisen velvollisuus on noudattaa talon järjestyssääntöjä ja huolehtia, ettei omalla käytöksellään aiheuta häiriötä muille asukkaille. Normaalit asumisen ja elämisen äänet kuuluvat asumiseen.

Mikäli naapuri aiheuttaa toistuvasti häiriötä, keskustele hänen kanssaan asiasta. Jos keskustelu ei auta ja häiriö on toistuvaa, tee vuokranantajalle kirjallinen häiriöilmoitus sähköisellä häiriöilmoituslomakkeella tai tulostettavalla paperisella lomakkeella.

Jotta Nurmijärven Kodit Oy voi ryhtyä tarvittaviin toimiin, häiriöilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti, ja siinä tulee olla vähintään kahden häiriön huomanneen naapurin allekirjoitus.