Asukastyytyväisyyskyselyn mukaan Nurmijärven Kotien asukkaat viihtyvät kodeissaan

Nurmijärven Kodit selvitti joulukuussa 2023 asukaskyselyllä asukkaiden tyytyväisyyttä Nurmijärven Kotien, huoltoyhtiöiden sekä siivouksen toimintaan sekä asukkaiden yleiseen asumistyytyväisyyteen. 243 asukasta vastasi kyselyyn, mikä vastaa noin 14 prosenttia kaikista asukkaista. Kyselyn tuloksista ilmenee, että Nurmijärven Kotien asukkaat viihtyvät aiempaa paremmin kodeissaan. Edellinen asukastyytyväisyyskysely tehtiin kolme vuotta sitten vuonna 2020. Tuolloin 79 prosenttia koki että asumisviihtyvyys on pysynyt ennallaan tai noussut. Nyt tehdyssä kyselyssä vastaava luku oli 85 prosenttia.

Asiakaspalveluun ja viestintään ollaan tyytyväisiä, kokemus vuokratasosta puhutti

Kyselyyn vastanneet asukkaat antoivat kiitosta Nurmijärven Kotien henkilökunnan ystävällisyydestä ja palvelualttiudesta sekä tavoitettavuudesta. Kyselyn tulosten perusteella myös viestintä on parantunut. Asukkaat olivat erityisen tyytyväisiä OmaKoti-palveluun, ja toivoivat entistä enemmän viestintää sähköpostilla. Paperitiedotteita toivovien määrä oli vähentynyt huomattavasti.

Kysely tehtiin pian vuokrankorotuksista tiedottamisen jälkeen, ja tämä on ymmärrettävästi vaikuttanut asukkaiden kokemuksiin vuokrista. Vastaajista suurin osa, 64,5 prosenttia koki kuitenkin vuokratason olevan melko kohtuullinen tai erittäin kohtuullinen tai ei ollut asiasta samaa eikä eri mieltä. Nurmijärven Kotien vuokrat nousivat vuoden 2024 alusta. Vuokrat määrittyvät omakustannusperiaatteella, eli vuokria ja muita käyttökustannuksia peritään asukkailta aina vain sen verran, että niillä katetaan vuokraustoiminnan ja kiinteistöjen ylläpidon kustannukset. Vuokrat nousivat, koska kustannukset ja korkokulut ovat nousseet.

Nurmijärven Kodit on tehnyt ennätyspaljon asuntoremontteja ja panostanut merkittävästi kohteiden kunnossapitoon. Viime vuonna pelkästään huoneistoremontteihin käytettiin 2,4 miljoonaa euroa, mikä on ennätysmäärä. Tämä ei vielä näkynyt kyselytuloksissa, joissa asukkaiden kokemukset asuntojen ja kohteiden kunnosta olivat pysyneet jotakuinkin nykyisellä tasolla tai laskeneet hieman.

Kiinteistönhoito parantunut kaikilla mittareilla

Asukkaiden tyytyväisyys kiinteistöhuoltoon oli parantunut kaikilla osa-alueilla kolmen vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Asukkaat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä kiinteistöhuollon toimintaan, ja erityisen hyvät arvosanat huoltoyhtiöt saivat hyvästä tavoitettavuudesta ja ystävällisyydestä. Parantamisen varaa löytyi jonkin verran siivouksessa ja jätehuoltotilojen siisteydessä ja toimivuudessa. Jätehuoltoon on tehty vuonna 2023 panostuksia. Jätepisteitä on uusittu, kierretty säännöllisesti ja astioiden tyhjennysvälejä on tarkkailtu. Sama työ jätepisteiden siistinä pitämisen parissa jatkuu myös vuonna 2024. Vaikka jätetilojen siisteydessä koettiin parantamisen varaa, niin jätteiden lajittelumahdollisuuksiin oltiin kuitenkin keskimäärin todella tyytyväisiä. Huoltoyhtiönä Klaukkalassa on KMR huolto, ja Kirkonkylällä, Rajamäellä ja Röykässä Kiinteistönhoito Pentti Lakaniemi. Siivousta hoitaa Klaukkalassa RTK-palvelut ja Kirkonkylässä, Rajamäellä ja Röykässä Lassila ja Tikanoja.

Palaute auttaa meitä parantamaan

Asukaskyselyyn vastanneiden kesken on arvottu kaksi 50e ravintolalahjakorttia, ja voittajiin on oltu yhteydessä. Nurmijärven Kodit kiittää asukkaita lämpimästi kaikesta palautteesta, jota käytämme toiminnan kehittämiseen.

Nurmijärven Kotien tavoitteena on pitää huolta asukkaista, kodeista ja kiinteistöistä, ja tavoitteenamme on tarjota hyvän arjen puitteita. Kyselyn tulokset osoittavat, että olemme yhdessä matkalla oikeaan suuntaan.

Takaisin uutisiin