Kulutusperusteinen vesimittaus ja miten siihen päästään

Tiesitkö, että laki vaatii Nurmijärven Koteja päivittämään vesimittarit etäluettaviin asuntokohtaisiin mittareihin lähitulevaisuudessa? Tosi moni asukas tietääkin tämän, ja toivoisi jo omaan kotiin kulutusperusteista vesilaskutusta.

Kulutusperusteinen vesilaskutus tarkoittaa sitä, että asukas maksaa vesiennakkomaksua. Vesimittarit luetaan pari kertaa vuodessa, ja lukemasta riippuen asukas voi saada palautusta vesiennakkomaksustaan, tai hänelle voidaan lähettää lasku yli menevästä osasta.

Miksi kulutusperusteinen mittaus kannattaa?

Tärkein syy kulutusperusteiseen mittaamiseen siirtymisessä on se, että se on reilua ja tasa-arvoista kaikille. Jokainen asukas maksaa juuri oman kulutuksen verran, ei enempää eikä vähempää. Jokainen voi vaikuttaa omaan vedenkulutukseensa, eli kulutusperusteinen vesimittaus tarjoaa asukkaille entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omiin kustannuksiin.

Kun vedestä maksaa oman kulutuksen mukaan, niin veden kulutus usein myös pienenee, mikä on hyväksi sekä omalle lompakolle että ympäristölle, kun vettä ei tule läträttyä turhaa.

Miten asuntokohtaiseen vesimittaukseen päästään?

Asuntokohtainen etäluettava vesimittari löytyy jo nyt monesta asunnosta ja näissä kodeissa asukkaat maksavat jo vedenkäytöstään oman kulutuksensa mukaan. Seuraava kulutusperusteiseen vesilaskutukseen siirtyvä kohde on Jokihaantie 4, jonka peruskorjaus on valmistumassa vuodenvaihteessa.

Ensi vuonna on tarkoitus laajentaa kulutusperusteista vesilaskutusta sellaisiin kohteisiin, joissa on olemassa asuntokohtaiset vesimittarit, mutta ne eivät ole vielä etäluettavia. Tällaisissa kohteissa asuntoihin täytyy asentaa kokonaan uudet mittarit sekä laitteistot, joilla vesimittarit on mahdollista lukea etänä. Tällaisia asuntoja on Nurmijärven Kodeilla satoja, ja näiden kohteiden läpikäynti aloitetaan yksi kerrallaan.

Viimeisenä mittarit asennetaan sellaisiin vanhempiin kohteisiin, joissa ei vielä ole asuntokohtaisia vesimittareita ollenkaan. Mittareiden asennus näihin kohteisiin täytyy aikatauluttaa ja suunnitella sillä tavalla, että niistä ei synny kohtuuttomia kuluja. Nurmijärven Kodit toimii omakustannusperiaatteella, eli asukkailta ei koskaan peritä enempää vuokraa, kuin mitä kohteiden ylläpito vaatii. Jos kohteisiin tehdään hankintoja ja investointeja, niin nämä investoinnit on katettava vuokratuotoilla.

Miksi omaa vedenkäyttöä kannattaa miettiä jo nyt?

Ei väliä onko kohteessasi kulutusperusteinen vesimittaus vai perinteinen vesimaksu, omaan vedenkulutukseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vesimaksut määrittyvät sen mukaan, miten paljon asukkaat kuluttavat vettä, eli mitä useampi ihminen lyhentää suihkussaoloaikaa tai sulkee hanan hampaidenpesun ajaksi, sitä suurempi vaikutus sillä on. Pienistä puroista syntyy tällä tavalla suuri joki.

Myös ympäristö kiittää, kun käytät vähemmän vettä. Jätevesien käsittelystä sekä käyttöveden lämmityksestä syntyy päästöjä ja kemikaalikuormitusta ympäristöön.

Kannattaa alkaa harjoittelemaan säästeliästä vedenkäyttöä jo nyt, jotta se tulee rutiinilla siinä vaiheessa, kun sinunkin kohteesi siirtyy kulutusperusteiseen vesilaskutukseen!

Takaisin blogiin
WordPress PopUp Plugin