Kysymyksiä ja vastauksia erityisryhmäkohteista ja aiesopimuksesta 

Nurmijärven Kodit on tehnyt MVH-Asunnot Oy:n kanssa aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää kolmen erityisryhmäkohteen myyntiä. Aiesopimus koskee Lumikelloa, Toimelaa ja Nurmilintua.

Olemme koonneet alle vastauksia selvitykseen liittyviin kysymyksiin.

Miksi myyntiä selvitetään? 

Erityisryhmäkohteissa hoivapalvelut ovat keskeinen osa asumista ja tältä osin ne poikkeavat Nurmijärven Kotien muista kohteista merkittävästi. Erityisryhmäkohteissa on myös toimitiloja, joiden omistaminen ei ole Nurmijärven Kotien ydintehtävä. Keskitymme jatkossakin kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen.  

Miten mahdollinen myynti vaikuttaa asumiseen? 

Asukkaiden vuokrasopimukset ja asuminen jatkuvat täysin entisellään, vaikka kohteet myytäisiin. Jos kohde myydään, vuokrasopimukset siirtyvät sellaisenaan uudelle omistajalle. Kohteet palvelevat nurmijärveläisiä mahdollisesta myynnistä huolimatta.  

Mitä asukkaan pitää nyt tehdä? 

Asukkaiden ei tarvitse tehdä mitään. Pidämme asukkaat ajan tasalla, ja tiedotamme, kun myyntiin liittyen on mitä tahansa asukkaita koskevaa kerrottavaa. Asukkaat voivat jatkaa asumista normaaliin tapaan. 

Mitä vuokrille tapahtuu, jos kohteet myydään? 

Vuokranmääritykseen ei tule muutosta. Kohteet ovat valtion tukemia vuokrataloja, ja vuokrat määritellään jatkossakin omakustannusperiaatteella eli kohteen kulujen perusteella. 

Onko uudella omistajalla oikeus korottaa vuokria? 

Vuokrien tulee jatkossakin perustua omakustannusperiaatteeseen eli vuokria voi nostaa vain, jos kohteen kustannukset nousevat. Mahdollinen uusi omistaja määrittelee vuokrat, mutta ARA-rajoitukset takaavat sen, että vuokrat tulevat jatkossakin olemaan markkinahintoja edullisemmat. 

Mihin saakka kohteiden ARA-rajoitukset ovat voimassa? 

ARAn vuokranmääritys-, asukasvalinta- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa: 

  • Nurmilintu (Rajamäentie 7): vuoteen 2052 
  • Toimela (Heikkarinkuja 5): vuoteen 2059 
  • Lumikello (Vaskomäentie 1): vuoteen 2055 

Kenelle Nurmijärven Kodit jatkossa vuokraa asuntoja? 

Nurmijärven Kodit vuokraa jatkossakin asuntoja kaikenlaisille ihmisille. Nurmijärven Kodeilla on kunnallisena vuokranantajana vastuu huolehtia vähäosaisista ja pienituloisista ihmisistä, ja tarjoamme jatkossakin edullista asumista kaikille Nurmijärveläisille. Myös ARA-määräykset ja rajoitukset velvoittavat tähän.  

Mitä hyötyä asukkaille olisi kohteiden myynnistä? 

Aiesopimuksen toinen osapuoli MVH-Asunnot Oy on ARA-toimija eli noudattaa samoja määräyksiä kuin Nurmijärven Kodit. MVH-Asunnot on erikoistunut erityisryhmien asumiseen. MVH-asunnoilla on siis paljon osaamista nimenomaan erityisryhmiin liittyen, ja heillä on resursseja huolehtia erityisryhmien tarpeista ja palveluiden järjestämisestä Toimelassa, Lumikellossa ja Nurmilinnussa. MVH-Asunnot ei itse tuota hoivapalveluita, mutta huolehtii, että niitä on asukkaiden saatavilla. 

Saavatko vanhukset ja vammaiset jatkossa asuntoja Nurmijärven Kodeilta? 

Asuntoja vuokrataan jatkossakin kaikenlaisille ihmisille. Suurin osa Nurmijärven Kotien asunnoista on valtion tukemia edullisia vuokra-asuntoja. Asunnot ovat normaaleja vuokra-asuntoja, ja kuka tahansa voi hakea niitä. 

Vanhusten ja vammaisten asumiseen voi liittyä erityistarpeita. Nykyisin Keusote ja jatkossa Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue tukee sellaisten henkilöiden asumista, joilla on asumiseen liittyviä erityistarpeita esimerkiksi vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi. Asumisen avuksi voi vuokrata apuvälineitä, kuten tukikahvoja, nostolaitteita ja liuskoja. Myös kotihoidon palveluita voi saada kaikkiin Nurmijärven Kotien kohteisissa sijaitseviin asuntoihin jatkossakin. 

Miten Nurmijärven Kotien saama myyntihinta määräytyy?  

Valtion tukemissa kohteissa ARA määrittelee kohteille luovutuskorvauksen, joka perustuu kohteen omarahoitusosuuteen.  

Miksi on tehty aiesopimus juuri MVH-Asuntojen kanssa? 

Valtion tukemia kohteita voi myydä vain sellaiselle toimijalle, joka täyttää ARA:n kriteerit. MVH-Asunnot on ARA-toimija ja lisäksi erikoistunut erityisryhmien asuntokohteisiin. ARA tekee lopullisen päätöksen, hyväksyykö ostajaehdokkaan kohteiden uudeksi omistajaksi. 

Miten soteuudistus vaikuttaa tilanteeseen? 

Sotepalvelut ovat isossa myllerryksessä, mikä vaikuttaa myös erityisryhmien asumiseen ja hoivapalveluihin. Aiesopimukseen kuuluvat erityisryhmäkohteet on aikanaan päätetty rakentaa tilanteessa, jolloin kunta tuotti hoivapalveluita itse. Sotepalveluiden muutosten myötä on aika arvioida, onko näitä kohteita järkevää tai mahdollista enää jatkossa pitää kuntakonsernin omistuksessa.  

Mitkä ovat Nurmijärven Kotien ja Keusoten roolit näissä kohteissa? 

Nurmijärven Kodit omistaa kiinteistöt, ja vuokraa kohteessa olevia asuntoja ja toimitiloja. Keusote puolestaan on kohteissa vuokralaisena: Nurmilintu on kokonaan vuokrattu Keusotelle, Toimelassa ja Lumikellossa Keusote on vuokrannut talojen alakerrassa olevia toimitiloja. Keusoten vuokrasopimukset siirtyvät Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle, kun se aloittaa toimintansa.  

Miten kohteiden myynti vaikuttaisi asukkaiden hoivapalveluihin? 

Aiesopimus koskee ainoastaan kiinteistöjen myyntiä eikä sillä ole vaikutusta asukkaiden hoivapalveluihin tai siihen, kuka niitä Nurmijärvellä tuottaa. Hoivapalveluista päätetään Keusotessa ja jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella. 

Milloin myynnistä lopullisesti päätetään? 

Aiesopimus on voimassa 31.5.2023 saakka eli selvitykset ja päätökset kohteiden myynnistä on tarkoitus tehdä siihen mennessä. Kohteiden myyminen edellyttää myös ARA:n hyväksyntää. 

Miksi asiasta tiedotetaan nyt? 

Usein kohteiden myynnistä on mahdollista kertoa vasta, kun siitä on jo lopullisesti päätetty. Nyt asia on vasta valmistelussa ja on tehty aiesopimus siitä, että myyntiä selvitetään. Halusimme kuitenkin tiedottaa asiasta näin varhaisessa vaiheessa, heti kun mahdollista.  

Mistä saan lisätietoja? 

Tiedotamme asukkaille heti kun asia etenee ja tulee uutta kerrottavaa.  

Takaisin blogiin