Nurmijärven Kodit laati suunnitelman, miten menestymme vuonna 2025

Nurmijärven Kotien hallitus on vahvistanut yhtiölle uudet tavoitteet ja strategian vuoteen 2025. ”Tämä on hallituksen ja henkilöstön yhdessä tekemä suunnitelma siitä, miten menestymme. Työmme tukee vahvasti omistajan eli Nurmijärven kunnan strategian toteutumista”, kertoo toimitusjohtaja Marjut Joensuu.  

Tehtävämme on luoda hyvän arjen puitteita Nurmijärvellä. Haluamme tarjota koteja, taloja ja naapurustoja, joissa viihdytään, välitetään ja tehdään yhdessä.  

Vuonna 2025 olemme Nurmijärven halutuin vuokranantaja. Meidät tunnetaan myös asumisen kehittäjänä sekä arvostettuna työnantajana ja yhteistyökumppanina.  

Tavoitteemme on, että vuonna 2025 asuntokantamme on päivitetty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Sähköinen asiointi toimii ja asukkaat ovat mukana asumisen kehittämisessä. Testaaminen ja pilotointi ovat juurtuneet meille talon tavoiksi.  

Arvot kirkastuivat  

Strategian uudistamisen yhteydessä pohdittiin myös, mitkä arvot näkyvät toiminnassamme. Olemme sitoutuneet siihen, että toimintaamme ohjaavat arvot ovat arvostus, rohkeus ja vastuullisuus.  

Arvostusta osoitamme asiakkaille, työkavereille, yhteistyökumppaneille ja itsellemme. Ilahdutamme joka päivä hyvällä palvelulla.  

Rohkeus näkyy siinä, että uudistamme ja kokeilemme rohkeasti. Kuuntelemme asiakkaita, opimme muilta ja näytämme esimerkkiä.  

Vastuullisuus tarkoittaa meille sitä, että kohtelemme kaikkia reilusti, oikeudenmukaisesti ja syrjimättä. Kannamme vastuuta myös elinympäristömme tulevaisuudesta. 

Takaisin uutisiin