Nurmijärven Kotien asukkaat viihtyvät kodeissaan, mutta toivovat edullisempaa asumista

Nurmijärven Kodit toteutti syksyllä kaikkien aikojen toisen vuosittaisen asukaskyselyn. Kysely toteutettiin siten, että asukkaille lähetettiin tekstiviestillä kutsulinkki vastaamaan kyselyyn. Kyselyyn saattoi vastata myös puhelimitse. Kyselyn toteutti riippumaton tutkimustoimisto Feelback Oy. Kyselyn vastausprosentti nousi viime vuoden 16 prosentista 25 prosenttiin. Kiitos asukkaille aktiivisesta vastaamisesta!

Asukkaat ovat tyytyväisiä asumiseen ja asiakaspalveluun

Kyselyn tulosten perusteella Nurmijärven Kotien asukkaiden tyytyväisyys on yleisesti hyvällä tasolla. Nurmijärven Kotien palvelu ja toiminta sai asukkailta paljon kiitosta, ja asuminen ja viihtyvyys olivat myös hyvällä tasolla, eli ne saivat yli 3,6 arvosanan. Myös kiinteistönhoidon asukkaat arvioivat hyväksi. Asumiskustannukset ja viestintä ja tiedonkulku ovat asukkaiden mukaan tyydyttävällä tasolla.

Palvelut ja toiminta

Henkilökunnan ystävällisyys ja palvelualttius olivat tulosten perusteella Nurmijärven Kotien henkilökunnan valtteja. Kehityskohteena esiin nousi asiakaspalvelun aukioloajat ja tavoitettavuus. Olemme tänä vuonna siirtyneet toimistolla ajanvarauskäytäntöön, ja laajensimme keväällä puhelinpalvelun aukioloaikoja tilapäisesti vastaamaan kasvaneeseen puheluiden määrään. Ensi vuonna tulemme ottamaan käyttöön puhelinvaihteen, joka helpottaa tavoitettavuutta puhelimitse, eli olemme etsimässä keinoja tavoitettavuuden parantamiseksi. Haluamme, että asukkaat saavat asiansa hoidettua meillä sujuvasti ja nopeasti, ja tulemme kiinnittämään tähän erityistä huomiota tulevana vuonna.

Asuminen ja viihtyvyys

Asukkaat viihtyvät Nurmijärven Kotien asunnoissa. Asumisviihtyvyys oli pysynyt ennallaan tai parantunut 83 prosenttia asukkaista. Asuntojen sijainti koetaan useimmiten hyväksi, ja neliöiden määrä riittäväksi. Kehittämistä on erityisesti piha-alueiden varustelussa ja siisteydessä, ja yhteisten tilojen ja kiinteistön kunnossa. Olemme näistä kehitystarpeista asukkaidemme kanssa samaa mieltä, ja otamme koko ajan askeleita kohti parempaa asumisviihtyvyyttä. Nurmijärven Kodit on tehnyt syksyllä 2020 leikkipaikkakartoituksia ja -kunnostuksia, ja kiinteistöjen kuntoarviot ovat parhaillaan käynnissä. Kuntoarvioiden perusteella laaditaan kiinteistöjen korjaussuunnitelmat tuleville vuosille.

Viestinnässä ja huoltotoiminnassa on kuultu asukkaiden toiveita

Viestintä ja tiedonkulku

Viestinnän osalta asukkaat ovat tyytyväisiä erityisesti tänä vuonna uusittuihin kotisivuihin. Tiedottamisessa olemme parantaneet viime vuodesta, ja suurin osa kokee saaneensa hyvin informaatiota tärkeistä asioista. Tiedotamme asukkaita jatkossakin paperitiedotteilla, Facebookissa ja nettisivuillamme. Kyselyn perusteella asukkaat toivoivat lisää vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tulemme kiinnittämään ensi vuonna huomiota asukkaiden mielipiteen kuulemiseen. Pienempiä palautekyselyjä tullaan tekemään useammin esimerkiksi Nurmijärven Kotien Facebook-sivuilla, jotka kannattaa ottaa seurantaan. Otamme palautetta mielellämme vastaan myös verkkosivuillamme palaute- ja yhteydenottolomakkeen kautta. Lomake on asukkaiden käytettävissä vuoden ja vuorokauden ympäri osoitteessa https://nurmijarvenkodit.fi/yhteystiedot/.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoito Kirkonkylässä, Rajamäellä ja Röykässä

Kiinteistönhoito Klaukkalassa

Nurmijärven Kotien asukkaita palvelevat eri alueilla eri huoltoyhtiöt. Kirkonkylän, Rajamäen ja Röykän alueilla asukkaat olivat kyselyn perusteella pääasiassa erittäin tyytyväisiä huollon palveluun. Erityistä kiitosta saivat tavoitettavuus sekä ulkotyöt kesällä. Klaukkalan ja Perttulan alueen asukkaat kokivat, että huollon toiminnassa on kehitettävää. Erityisesti parannettavaa on ulkotöissä talvella ja kesällä sekä jätehuollon siisteydessä ja toimivuudessa. Klaukkalan ja Perttulan alueen huoltoyhtiö on vaihtunut kyselyn jälkeen, ja uutena huoltoyhtiönä toimii KMR huolto. Jätehuoltotilojen siisteys ja toimivuus tulee parantumaan ensi vuonna. Tulemme kehittämään toimivuutta uusimalla kohteissa jäteastioita, ja pyrimme aktiivisesti tiedottamaan ja opastamaan asukkaita jätteiden lajittelussa.

Matalammat asumiskustannukset ja asukastoiminta toiveena

Asumiskustannukset

Asukkaat toivovat kyselyn perusteella matalampia asumiskustannuksia, ja erityisesti vuoden 2020 alusta käyttöön otetut vesimaksut herättivät asukkaissa tyytymättömyyttä. Monien kohteiden vuokria lasketaan 1.1.2021 alkaen, jotta vuokrat vastaisivat enemmän asukkaiden odotuksia. Vesimaksut tulevat nousemaan hieman vuoden 2021 alussa, mutta niillä ei vielä korotuksen jälkeenkään kateta kaikkia veden kulutuksesta syntyviä kustannuksia. Lähivuosina tullaan ottamaan käyttöön asuntokohtaiset vesimittarit, jonka jälkeen asukkaat maksavat juuri sen verran kuin kuluttavat. Suosittelemme jokaiselle asukkaalle oman vedenkäytön tarkkailua, jotta saamme pidettyä vesimaksut kohtuullisina tulevaisuudessa.

Asukastoiminta

Kyselyn tulosten perusteella neljäsosa asukkaista haluaisi osallistua asukastoimintaan. Asukastoiminnan kautta jokainen asukas pystyy vaikuttamaan omaan asumiseensa, ja lisäämään turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä. Koronan takia asukastoimintaa ei tänä vuonna juuri voitu järjestää, ja tulevana vuonna tulemme kiinnittämään asukastoimintaan erityistä huomiota, jos tilanne sallii. Asukkaat voivat järjestää asukastoimintaa kokoontumisrajoitukset ja muut suositukset huomioon ottaen. Syksyllä on jaettu kaikkiin koteihin tiedotteet asukastoiminnasta, ja kehotamme asukastoiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi.

Suositteluindeksi nousussa

Suositteluindeksimme (NPS) nousi viime vuodesta -9,4:stä -2,67:een. NPS-luku kertoo, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi meitä ystävälleen tai tuttavalleen. Tulos voi olla välillä -100/ +100. On hienoa nähdä, kuinka Nurmijärven Kotien panostukset toiminnan kehittämiseen näkyvät myös kohonneena suositteluindeksinä.

Hyödynnämme asukaskyselyn tuloksia toimintamme kehittämisessä myös tulevana vuonna, ja jatkamme parantamista asukkaidemme toiveiden mukaan.

Kaikkien asukaskyselyyn vastanneiden kesken on arvottu palkinto, ja voittajaan on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Onnea voittajalle!

Kuvat: Feelback Oy

Takaisin uutisiin