Tietoa asukkaille: vuokrat säilyvät valtaosassa kohteista ennallaan vuonna 2022, maksut nousevat

Nurmijärven Kodit jatkaa ensi vuonna tärkeiden tavoitteiden edistämistä. Me haluamme, että asunnot ovat haluttuja, ja asukkaat ovat tyytyväisiä.

Ensi vuonna keskitytään edelleen nykyisen asuntokannan ylläpitoon ja korjaamiseen. Kohdekohtaisia korjauksia tullaan tekemään kiireellisyysjärjestyksessä. Uusia kohteita ei ensi vuoden aikana rakenneta.

Vuokrat säilyvät valtaosassa kohteita ennallaan

Asukkaat saavat lähipäivinä kotiin kirjeen, jossa kerrotaan ensi vuoden vuokrasta ja maksuista. Uudet maksut astuvat voimaan 1.1.2022.

Vuokrat pysyvät ensi vuonna samana suurimmassa osassa kohteitamme. Muutamiin kohteisiin on tulossa vuokrankorotuksia mm. suhteessa niissä tehtyihin perusparannuksiin. Nurmijärven Kotien keskivuokra neliötä kohden vuonna 2022 on ARA-kohteissa 12,37€ ja vapaarahoitteisissa kohteissa 14,68€, joten vuokrataso on edelleen matalampi kuin pääkaupunkiseudun alueen kehyskunnissa.

Nurmijärven Kotien kulut katetaan lähes täysin vuokratuotoilla. Vuokran lisäksi peritään muun muassa vesimaksuja ja autopaikkamaksuja. Vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella eli vuokrilla ja käyttökorvauksilla katetaan vain todelliset kustannukset.

Autopaikka- ja saunavuoro- ja vesimaksuihin korotuksia

Vesimaksuilla, saunamaksuilla ja autopaikkamaksuilla katetaan aina ainoastaan niiden käytöstä syntyvät kustannukset.

Vesimaksua tullaan ensi vuonna nostamaan. Tämä johtuu siitä, että nykyinen vesimaksu ei ole ollut riittävä kattamaan veden käytöstä syntyviä kustannuksia. Vesimaksujen osalta tullaan siirtymään kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen porrastetusti ensi vuoden aikana niissä kohteissa, joissa on huoneistokohtaiset vesimittarit. Sen jälkeen jokainen maksaa vedestä oman kulutuksensa mukaan. Mitä enemmän vettä nyt käytetään, sitä enemmän vesimaksuja joudutaan jatkossa nostamaan, joten jokaisen kannattaa kiinnittää vedenkäyttöön erityistä huomiota.

Autopaikkamaksuja korotetaan, koska aikaisempi maksu ei ole ollut kustannuksiin nähden riittävä. Autopaikkojen ylläpidosta syntyviä kustannuksia ovat mm. rakentaminen, kunnossapito, lumenauraus ja liukkaudentorjunta, sähkö, lämpötolppien huolto ja uusinta.

Myös saunamaksua korotetaan vuoden alusta. Korotus perustuu siihen, että aikaisempi maksu ei ole ollut kustannuksiin nähden riittävä. Lämmityksen ja vedenkäytön lisäksi kustannuksia syntyy myös mm. saunojen siivouksesta ja muista tilojen kuluista.

Periaatteena on, että maksut ovat tasapuolisesti samat kaikille asukkaillemme ja että käyttäjä maksaa käytöstä syntyvät kustannukset. Esimerkiksi autopaikkamaksuilla katetaan siis autopaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta syntyvät kulut, ja saunamaksuilla saunavuoroista tulevat kulut. Näin myös vuokrat pystytään pitämään matalampana nyt ja tulevaisuudessa.

Kysyttävää? Asiakaspalvelu auttaa

Muistathan ilmoittaa meille aina, jos huoneiston asukasmäärässä tapahtuu muutoksia, tai jos haluat varata tai perua autopaikka- tai saunavuoron. Kaikissa asumista koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@nurmijarvenkodit.fi, tai puhelimitse palveluaikana arkisin klo 9-12 p. 040 317 4457. Ajankohtaista tietoa löydät myös aina verkkosivuiltamme sekä facebook-sivultamme.

Takaisin uutisiin